دیگ آبگرم و آب داغ

دیگ آب گرم و دیگ آب داغ

,
دیگ آب گرم و آب داغ دیگ آب گرم و دیگ آب داغ ماشین سازی بخار شعله خراسان از ظرفیت 50 هزار کیلو کالری در ساعت .تا 5 میلیون کیلو کالری در ساعت به صورت افقی تولید می گردد. طراحی این بویلر ها به صورت دو پاس کوره برگشتی.، سه پاس Wet Back و سه پاس D…
پکیج آبگرم

پکیج آبگرم موتورخانه ای

,
پکیج آبگرم موتورخانه ای بخار شعله قابلیت تامین همزمان آب گرم مصرفی و آب گرم گرمایشی را دارا می باشد. پکیج آبگرم موتورخانه ای در فضایی خارج از محل سکونت (موتورخانه) نصب می شوند. و خطرهای احتمالی بکارگیری پکیج های مشابه مانند گاز گرفتگی و آتش…